กระลึง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน

    ก.

    จับ, ถือ, เช่น ชดกรกระลึงกุมแสง (ลอ), ใช้เป็น กระลิง ก็มี.