กระลี

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    สิ่งร้าย, โทษ.

    (ป., ส. กลิ).

  • ว.

    ร้าย เช่น กระลีชาติ กระลียุค.

    (ป., ส. กลิ).