กระลิง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน

    ก.

    จับ, ถือ, โดยมากใช้เป็น กระลึง.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระลิง (RID) v.
    hold