กระลำ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน; ย่อมาจาก กระลำพร

    น.

    โทษใหญ่, ความฉิบหาย, เช่น จะเกิดกระลีกระลำแต่ล้วนร้อนใจ (โชค-โบราณ). (ดู กลัมพร).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กลัมพร