กระลา

Значения слова в тайском толковом словаре

 • โบ

  น.

  ท่วงที.

  (เทียบ ข. กฺรฬา).

 • ที่, กอง, เช่น กระลาบังคลคนผจง (ดุษฎีสังเวย).

  (เทียบ ข. กฺรฬา).

 • น.

  ระเบียบพิธีของการบูชา เช่น กระลาพิธีกรกุณฑ์ (เสือโค). (แผลงมาจาก กลา).

  (ส. กลา มีองค์ ๓ คือ มนตร์ สัมภาระ และศรัทธา).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กระลา (RID) n.
  attitude