กระลายกระลอก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -หฺลอก

    โบ; กลอน; แผลงมาจาก กลายกลอก

    ก.

    สับสน เช่น เสือสีห์หมีควาย กระลายกระลอกซอกซอน (สมุทรโฆษ).