กระลาพิม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ผู้หญิง เช่น รฦกกระลาพิม พระมาศ กูเออย (กำสรวล).