กระลาการ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ

    ดู ตระลาการ.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู ตระลาการ