กระลับกระเลือก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -หฺลับ-เหฺลือก

    ว.

    กลอกขึ้นกลอกลง (ใช้แก่ตา).

    (แผลงมาจาก กลับเกลือก).