กระละหล่ำ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    กลํ้า, เกือบ, เช่น กระละหลํ่าจกกเป็น แต่กี้ (ทวาทศมาส).