กระย่องกระแย่ง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    ย่องแย่ง.