กระยึกกระยือ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    ยึกยือ, หยิกไปหยิกมา, ไม่ตรง, ไม่เป็นระเบียบ.