กระยิ้มกระย่อง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ยิ้มย่อง, ยิ้มด้วยความอิ่มใจ, ยิ้มย่องผ่องใส ก็ว่า.