กระยาเลย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    ต่าง ๆ, ปะปนกัน, (ใช้แก่ต้นไม้มีแก่น แต่ไม่รวมไม้สัก).