กระยาหงัน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    วิมาน, สวรรค์ชั้นฟ้า, เช่น อวยชัยให้พรแล้วเทวัญ กลับคืนกระยาหงันชั้นฟ้า (อิเหนา).

    (ม. กะยางัน ว่า สวรรค์, ที่อยู่ของเทวดา).