กระยาสารท

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -สาด

    น.

    ขนมทำด้วยถั่วงาและข้าวเม่าข้าวตอกกวนกับนํ้าตาล แต่เดิมนิยมทำเฉพาะในเทศกาลสารท.