กระยาสนาน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ราชา

    น.

    เครื่องสรงในพระราชพิธีสรงพระมุรธาภิเษก.