กระยาจก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ปาก

    น.

    ยาจก, คนขอทาน, เช่น ตัวอ้ายพราหมณ์เถ้ากระยาจก (มโนห์รา).