กระยาง

Значения слова в тайском толковом словаре

 • น.

  ขาหยั่ง เช่น อ้ายเหล่าเที่ยววิด พบหนองป้องปิด ทำเปนเชิงราง เอาไม้สามอัน ปักไว้เปนกระยาง แขวนโพงตรงกลาง สาดนํ้าเอาปลา (คำพากย์เรื่องสุบิน), เขียนเป็น กระหยาง ก็มี เช่น ปักไว้เปนกระหยาง (สุบินคำพากย์).

 • น.

  นกยาง. (ดู ยาง ๑).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กระยาง (RID,ORNITHO) n.
  heron
  egret
 2. กระยาง (RID) n.
  tripod