กระมุท

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    บัว, กมุท ก็ว่า.

    (แผลงมาจาก กุมุท).