กระมิดกระเมี้ยน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    แสดงอาการซ่อนอายลับ ๆ ล่อ ๆ, มิดเมี้ยน ก็ว่า.