กระมัน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู กระโห้.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กระโห้