กระมอมกระแมม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    มอมแมม, เลอะเทอะเปรอะเปื้อน, สกปรก.