กระพุ่ม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ลักษณะของสิ่งที่เป็นพุ่มยอดแหลมอย่างดอกบัวตูม, (กลอน) พุ่ม เช่น ดอกพวงเผล็ดช่อ กระพุ่มห่อเกสร สลอนบุษบาบาน (ลอ), สองถันกระพุ่มกาญ- จนแมนมาเลขา (อนิรุทธ์).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระพุ่ม (RID) n.
    pointed tip
    lotus bud