กระพุ่มมือ

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    พนมมือ เช่น นั่งกระพุ่มมือ.

  • น.

    มือที่พนม เช่น ยกกระพุ่มมือขึ้นเหนือศีรษะ.