กระพี้

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ส่วนของเนื้อไม้ที่หุ้มแก่น, เนื้อไม้ที่อยู่ระหว่างเปลือกกับแก่น มีลักษณะอ่อนและยุ่ยง่าย.

  • ว.

    โดยปริยายหมายความว่า ไม่เป็นแก่นสาร.