กระพัน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    ทนทานต่อศัสตราวุธ.

    (เทียบ ม. กะบัล).