กระพอกวัว

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อนกชนิดหนึ่ง.