กระพริ้ม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน

    ว.

    พริ้มพราย, แฉล้ม, เช่น ดูกระพริ้มริมแดงดังแสงโสม (นิ. เดือน).