กระป้อกระแป้

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    ป้อแป้มาก, กำลังน้อย.