กระป่ำ

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    เป็นปุ่มป่ำ เช่น บนเขากระป่ำ (ม. คำหลวง กุมาร), มักใช้เข้าคู่กับคำ กระปุ่ม เป็น กระปุ่มกระป่ำ.

  • ว.

    อร่อย เช่น อนี้ต้นหว้าหวานกระป่ำ (ม. คำหลวง กุมาร; มัทรี).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระป่ำ (RID) adj.
    delicious