กระปุ่มกระปิ่ม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    มีปุ่มป่ำมาก เช่น ดูกระปุ่มกระปิ่มตุ่มติ่มเต็ม (นิ. เพชร).