กระปั้วกระเปี้ย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    กระบั้วกระเบี้ย, กะปลกกะเปลี้ย, ไม่คล่องแคล่ว, ไม่แข็งแรง.