กระปอดกระแปด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    อาการที่บ่นไม่รู้จักจบ, อาการที่บ่นรํ่ารี้ร่ำไร, ปอดแปด ก็ว่า.