กระปรอกว่าว

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู กระแตไต่ไม้ ๒.