กระปมกระเปา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    ปุ่มป่ำ, ปมเปา, ตะปุ่มตะป่ำ, เป็นปมเป็นก้อน.