กระบ้า

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู ตบยุง.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู ตบยุง