กระบูน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ตะบูนขาว. (ดู ตะบูน).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู ตะบูน