กระบุง

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ภาชนะสานทึบรูปกลมสูง พื้นก้นเป็นสี่เหลี่ยม, ลักษณนามใช้เปรียบเทียบในความหมายว่า มาก เช่น เขาบ่นไม่รู้กี่กระบุง.

  • ว.

    มาก เช่น เขาระเบิดความในใจออกมาเป็นกระบุง.