กระบี่ลีลา

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น สมัยอยุธยา

  • ชื่อหน้าทับเพลงกลองแขกแบบหนึ่ง ใช้บรรเลงในการรำไหว้ครูกระบี่กระบอง หรือใช้ในการขับร้อง มีทั้งที่เป็นอัตรา ๒ ชั้น และเพลงเถา.