กระบิด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    บิดเชือกหรือตอกให้เขม็งจนขอดเป็นปม.