กระบาล

Значения слова в тайском толковом словаре

 • -บาน

  น.

  ส่วนกลางของกะโหลกศีรษะ, หัว, (คำไม่สุภาพ) เช่น ตีกระบาล เขกกระบาล, (โบ) เขียนเป็น กระบาน ก็มี เช่น เพิกหนังทังผมนั้นออกเสียแล้วเอากรวดทรายขัดกระบานศีศะชำระให้ขาวเหมือนพรรณศรีสังข์

  (แผลงมาจาก กบาล).

 • แผ่นกระเบื้อง เช่น ปรุตรุเคลือบกระบาลหิน (จารึกวัดโพธิ์)

  (แผลงมาจาก กบาล).

 • ลานกลางหมู่บ้าน เรียกว่า กระบาลบ้าน.

  (แผลงมาจาก กบาล).