กระบั้วกระเบี้ย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    กระปั้วกระเปี้ย, กะปลกกะเปลี้ย, เดินไม่คล่องแคล่ว (อย่างผู้รื้อไข้).