กระบัด

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กลอน

  ว.

  ประเดี๋ยว, บัดใจ, ทันใด, เช่น อาวุธกับศรก็ตกกระบัดเหอรหาย (สมุทรโฆษ), ตระบัด ก็ใช้.

 • โบ

  ก.

  ฉ้อโกง เช่น กระบัดสิน, ตระบัด ประบัด หรือ สะบัด ก็ใช้.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กระบัด (RID) adv.
  instantly
  suddenly
 2. กระบัด (RID) v.
  defraud