กระบอง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ไม้ใช้เป็นอาวุธสำหรับใช้ตี มีรูปกลมบ้าง เหลี่ยมบ้าง, ใช้ว่า ตระบอง ก็มี.

    (ข. ฏํบง; ปักษ์ใต้ บอง).