กระบอกเสียง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ปาก

    น.

    ผู้เป็นปากเป็นเสียงแทน.