กระบอกหัว

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ

    น.

    กะโหลกหัว เช่น อีกกระบอกหววมึงกูจะผ่า (ม. คำหลวง ชูชก), ปักษ์ใต้ว่า บอกหัว.