กระบวร

Значения слова в тайском толковом словаре

 • -บวน

  ก.

  แต่ง, ประดับ.

  (แผลงมาจาก กบูร).

 • ว.

  งาม.

  (แผลงมาจาก กบูร).