กระบวย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ภาชนะสำหรับตักนํ้า เดิมทำด้วยกะโหลกมะพร้าวขนาดเล็ก มีด้ามถือ.