กระบวนท่า

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    แม่ไม้ที่เป็นหลักในวิชากระบี่กระบองหรือมวยเป็นต้น.